ΝΕΦΕΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥΨυχολόγος

  Η κα Στεφάνου είναι Ψυχολόγος, πτυχιούχος του τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και υποψήφια κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου M.Sc. του τμήματος Διασυνδετικής Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του ίδιου Πανεπιστημίου. Έχει επίσης ολοκληρώσει το 9ο Ετήσιο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Κατάρτισης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρία ή με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (διάρκειας: 510 ωρών) στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με τη Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Νοσοκομείου Αγλαία Κυριακού.

  Έχει εργαστεί ως ασκούμενη Ψυχολόγος & Ειδική Παιδαγωγός στο Σχολείο Ειδικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, αξιολογώντας και παρέχοντας υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης και ειδικής αγωγής σε μαθητές του σχολείου και τις οικογένειές τους. Επιπλέον, έχει ασκηθεί ως Ψυχολόγος στην έδρα Διασυνδετικής Υπηρεσίας του Αιγηνιτείου Νοσοκομείου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (με εξυπηρετούμενα Νοσοκομεία τα: Αρεταίειο, Αλεξάνδρας, Ιπποκράτειο, Λαϊκό). Τα καθήκοντά της στη θέση αυτή συμπεριλάμβαναν την ψυχιατρική εκτίμηση ασθενών γενικών νοσοκομείων με κλινική συνέντευξη, τον προεγχειρητικό έλεγχο ασθενών, τη διασύνδεση υπηρεσιών ψυχικής υγείας (ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νοσηλεία) με το εκάστοτε νοσοκομείο, την ανάλυση κλινικών εικόνων, συμπτωμάτων ψυχοπαθολογίας και εικόνων συνόσησης οργανικής και ψυχιατρικής οντότητας με την διεπιστημονική ομάδα της διασυνδετικής υπηρεσίας. Τέλος, έχει εργαστεί εθελοντικά στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής.

  Παράλληλα με το έργο της σε δημόσιες δομές, η κα Στεφάνου εργάζεται επί σειρά ετών στον ιδιωτικό τομέα, παρέχοντας ψυχολογική στήριξη σε ενήλικες, έφηβους και παιδιά καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικής γονέων.

  Στα πλαίσια της διαρκούς κατάρτισής της, έχει παρακολουθήσει και συμμετάσχει σε πληθώρα συνεδρίων, ομάδων εργασίας και κύκλων σεμιναρίων. Ενδεικτικές αναφορές:

  2017-2018: 9ο Ετήσιο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Κατάρτισης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρία ή με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (διάρκεια: 510 ώρες), Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Νοσοκομείου Αγλαία Κυριακού

  2018-2019: Συμβουλευτική και Διαχείριση Διαζυγίου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  2018-2019: Συμβουλευτική και Θεραπεία Ζεύγους και Οικογένειας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  2020: Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Μαθησιακών Δυσκολιών, Ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στη χορήγηση, βαθμολόγηση και ερμηνεία των εξεταστικών αποτελεσμάτων

  2020-2021: Ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Έμφυλη & Σεξουαλική Ταυτότητα- Κοινωνιολογία του Φύλου (διάρκεια: 436 ώρες), Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πρόγραμμα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας ΚΕΔΙΒΙΜ