Τι είναι οι Μαθησιακές Δυσκολίες;

Τι είναι οι Μαθησιακές Δυσκολίες;

08:50 05 May in Μαθησιακές Δυσκολίες

Όλοι οι γονείς νιώθουμε λίγο ανήμποροι μπροστά στην ανακάλυψη μίας μαθησιακής δυσκολίας. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι! Γιατί πολύ συχνά αυτή η δυσκολία δεν γίνεται εμφανής πριν το Δημοτικό κι ακόμα και τότε, μπορεί να μην εντοπίζεται με ευκολία. Οπότε, μας πιάνει το άγχος, αναρωτιόμαστε “τι πήγε στραβά” και βέβαια “τι ακριβώς είναι αυτό και τι κάνουμε τώρα;”

Ας ξεκινήσουμε λέγοντας ότι τα παιδιά με μαθησιακά προβλήματα δεν είναι καθυστερημένα. Έχουν φυσιολογική έως και αυξημένη νοημοσύνη. Επίσης, κάθε παιδί μπορεί να παρουσιάζει διαφορετικού τύπου δυσκολία και να μην έχει πρόβλημα σε όλα τα μαθήματα (π.χ. να έχει δυσκολία μόνο στο γράψιμο, ή μόνο στα μαθηματικά). Η δυσλεξία, για παράδειγμα, αφορά στην ανάγνωση και είναι μία μόνο από τις πολλές μαθησιακές δυσκολίες.

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι πρόβλημα νευρολογικής φύσης. Πρόκειται για μία εκ γενετής (ίσως κληρονομική) διαφοροποίηση του εγκεφάλου, η οποία επηρεάζει τις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες με τις οποίες κατανοούμε ή χρησιμοποιούμε τον γραπτό ή τον προφορικό λόγο. Το πρόβλημα μπορεί να εκδηλώνεται ως δυσκολία στο να ακούμε, να μιλάμε, να σκεφτόμαστε, να γράφουμε, να διαβάζουμε ή να λύνουμε πράξεις.