Ομάδες

Κάθε Σάββατο ο χώρος του Λογοδικτύου φιλοξενεί ΟΜΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ.

Στις Ομάδες αυτές τα παιδιά συναντιούνται για να «παίξουν» σε ένα ασφαλές περιβάλλον που προάγει την εκμάθηση βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων, απαραίτητων τόσο για την ένταξη στο σχολικό πλαίσιο όσο και για την ένταξη στην κοινωνική ομάδα και την δημιουργία φίλων. Τα παιδιά που παρακολουθούν το Ομαδικό Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων δουλεύουν τομείς όπως: χαιρετισμός, αναμονή σειράς, ανάληψη πρωτοβουλίας στο παιχνίδι, ακολουθία κανόνων στην τάξη, συγκέντρωση προσοχής σε ομαδική δραστηριότητα,  συγκέντρωση προσοχής σε ατομική δραστηριότητα μέσα στην τάξη, υπακοή ατομικής/ομαδικής εντολής, ένδειξη ενδιαφέροντος για τον συνομιλητή/φίλο μου, διατήρηση διαλόγου κ.ά.