Ομάδες

Κάθε Σάββατο ο χώρος του Λογοδικτύου φιλοξενεί Ομαδικά Προγράμματα προαγωγής κοινωνικών δεξιοτήτων.

Στις Ομάδες αυτές τα παιδιά συναντιούνται για να «παίξουν» σε ένα ασφαλές περιβάλλον που προάγει την εκμάθηση βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων, απαραίτητων τόσο για την ένταξη στο σχολικό πλαίσιο όσο και για την ένταξη στην κοινωνική ομάδα και την δημιουργία φίλων.

Τα παιδιά που παρακολουθούν το Ομαδικό Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων δουλεύουν τομείς όπως: χαιρετισμός, αναμονή σειράς, ανάληψη πρωτοβουλίας στο παιχνίδι, ακολουθία κανόνων στην τάξη αλλά και στο παιχνίδι, συγκέντρωση προσοχής σε ομαδική δραστηριότητα,  συγκέντρωση προσοχής σε ατομική δραστηριότητα μέσα στην τάξη, υπακοή ατομικής/ομαδικής εντολής, ένδειξη ενδιαφέροντος για τον συνομιλητή/φίλο μου, διατήρηση διαλόγου κ.ά.

Οι ομάδες συντονίζονται από την Ψυχοπαιδαγωγό και Ειδική Παιδαγωγό κα Αθηνά Πιέτρη, απόφοιτη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στην ψυχολογία και μεγάλη εμπειρία στην διεξαγωγή ομάδων αλλά και στις μαθησιακές δυσκολίες (δείτε το πλήρες βιογραφικό της εδώ).

Σε κάθε ομάδα συμμετέχουν 3-5 παιδιά, ενώ επίσης υπάρχει η δυνατότητα δυαδικών προγραμμάτων για παιδιά που βρίσκονται στο στάδιο πριν την ένταξη στη μικρή ομαδούλα!