Ομάδες

Ο χώρος του Λογοδικτύου φιλοξενεί πολλαπλά Ομαδικά Προγράμματα προαγωγής κοινωνικών δεξιοτήτων, για όλες τις ηλικίες.

Στις Ομάδες αυτές τα παιδιά συναντιούνται για να «παίξουν» σε ένα ασφαλές περιβάλλον που προάγει την εκμάθηση βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων, απαραίτητων τόσο για την ένταξη στο σχολικό πλαίσιο όσο και για την ένταξη στην κοινωνική ομάδα και την δημιουργία φίλων.

Τα παιδιά που παρακολουθούν ομαδικά προγράμματα στο Λογοδίκτυο δουλεύουν δεξιότητες όπως: χαιρετισμός, αναμονή σειράς, ανάληψη πρωτοβουλίας στο παιχνίδι, ακολουθία κανόνων στην τάξη αλλά και στο παιχνίδι, συγκέντρωση προσοχής σε ομαδική δραστηριότητα,  συγκέντρωση προσοχής σε ατομική δραστηριότητα μέσα στην τάξη, υπακοή ατομικής/ομαδικής εντολής, ένδειξη ενδιαφέροντος για τον συνομιλητή/φίλο μου, διατήρηση διαλόγου κ.ά. Παράλληλα ενισχύονται επιμέρους τομείς της Θεωρίας του Νου, δηλαδή της ικανότητας να “μπαίνουμε στη θέση” του άλλου και να αντιλαμβανόμαστε ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει διαφορετικές σκέψεις, ιδέες και επιθυμίες.

Οι ομάδες μας συντονίζονται από έμπειρους Ψυχολόγους, Λογοθεραπευτές ή Εργοθεραπευτές του Λογοδικτύου, αναλόγως των συγκεκριμένων επιμέρους στόχων της ομάδας αλλά και της ηλικίας των παιδιών που συμμετέχουν. Ο αριθμός των παιδιών σε κάθε ομάδα είναι από 3 έως 6. Οι πιο δημοφιλείς ηλικιακές ομάδες είναι: 5-6, 7-8, 9-11, 12-15. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα δυαδικών προγραμμάτων για παιδιά που βρίσκονται στο στάδιο πριν την ένταξη στη μικρή ομαδούλα!