Μαθησιακές Δυσκολίες

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Τι είναι οι Μαθησιακές Δυσκολίες;

Όλοι οι γονείς νιώθουμε λίγο ανήμποροι μπροστά στην ανακάλυψη μίας μαθησιακής δυσκολίας. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι! Γιατί πολύ συχνά αυτή η δυσκολία δεν γίνεται εμφανής πριν το Δημοτικό κι ακόμα και τότε, μπορεί να μην εντοπίζεται με ευκολία. Οπότε, μας πιάνει το άγχος, αναρωτιόμαστε “τι πήγε στραβά” και βέβαια “τι ακριβώς είναι αυτό και τι κάνουμε τώρα;”

Ας ξεκινήσουμε λέγοντας ότι τα παιδιά με μαθησιακά προβλήματα δεν είναι καθυστερημένα. Έχουν φυσιολογική έως και αυξημένη νοημοσύνη. Επίσης, κάθε παιδί μπορεί να παρουσιάζει διαφορετικού τύπου δυσκολία και να μην έχει πρόβλημα σε όλα τα μαθήματα (π.χ. να έχει δυσκολία μόνο στο γράψιμο, ή μόνο στα μαθηματικά). Η δυσλεξία, για παράδειγμα, αφορά στην ανάγνωση και είναι μία μόνο από τις πολλές μαθησιακές δυσκολίες.

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι πρόβλημα νευρολογικής φύσης. Πρόκειται για μία εκ γενετής (ίσως κληρονομική) διαφοροποίηση του εγκεφάλου, η οποία επηρεάζει τις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες με τις οποίες κατανοούμε ή χρησιμοποιούμε τον γραπτό ή τον προφορικό λόγο. Το πρόβλημα μπορεί να εκδηλώνεται ως δυσκολία στο να ακούμε, να μιλάμε, να σκεφτόμαστε, να γράφουμε, να διαβάζουμε ή να λύνουμε πράξεις.

Ποια είναι τα συνήθη Συμπτώματα;

Όλα τα παιδιά μπορεί σε κάποια στιγμή της ανάπτυξής τους να εμφανίσουν κάτι από τα παρακάτω. Αυτό που ξεχωρίζει το παιδί που έχει πραγματική δυσκολία είναι το πλήθος και επιμονή των συμπτωμάτων. Τα πιο χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:

Στη Γραφή

 • Μπερδεύει γράμματα (π.χ.”να βούμε” αντί “να δούμε”)
 • Παραλείπει γράμματα (π.χ.”λιμνάκι” αντί “λιμανάκι”)
 • Παραλείπει, μεταθέτει ή επαναλαμβάνει συλλαβές
 • Δυσκολεύεται να μάθει ορθογραφία
 • Κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη (π.χ. “πρέπη” αντί “πρέπει”)

Στην Ανάγνωση

 • Αργεί να διαβάσει μια λέξη ή μια πρόταση
 • Διαβάζει άλλη λέξη αντί αυτής που πρέπει (π.χ. “χελωνάκια” αντί “χελιδονάκια”)

Στα Μαθηματικά

 • Δεν θυμάται τα σύμβολα/πρόσημα (+, – κλπ)
 • Δυσκολεύεται να κατανοήσει τι ζητά ένα πρόβλημα και να το λύσει
 • Δυσκολεύεται να θυμηθεί την σειρά των βημάτων που απαιτούνται για να γίνει μία πράξη (π.χ. στην αφαίρεση: ποιος αριθμός πάει πάνω, ποιος κάτω, τι κάνουμε μετά)

Στη Γραπτή Έκφραση

 • Έχει φτωχή σύνταξη όταν γράφει μία έκθεση
 • Χρησιμοποιεί περιορισμένο λεξιλόγιο
 • Γράφει χωρίς “χρώμα”

Στην Επεξεργασία Κειμένου

 • Δυσκολεύεται να αποδόσει προφορικά ένα κείμενο
 • Στην ανάκληση κειμένου παραθέτει πληροφορίες τυχαία, χωρίς να τηρεί την σειρά του κειμένου
 • Χάνει το νόημα του κειμένου, επιμένει σε λεπτομέρειες

Ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί επίσης να παρουσιάζει συμπτώματα σε άλλους τομείς που είναι απαραίτητοι για την μάθηση:

 • Δυσκολία συγκέντρωσης και έλλειψη προσοχής
 • Φτωχή μνήμη
 • Δυσκολία στο να ακολουθεί οδηγίες
 • Γενικότερη έλλειψη οργάνωσης
 • Δυσκολίες συντονισμού των χεριών
 • Δυσκολία να μάθει το αλφάβητο
 • Δυσκολία στην κατανόηση εννοιών ή λέξεων
 • Γενική καθυστέρηση στον λόγο, “παιδικός” λόγος
 • Δυσκολία να λέει την ώρα ή να ξεχωρίζει Δεξί-Αριστερό

Διάγνωση και Θεραπεία

Οι μαθησιακές δυσκολίες πρέπει να εντοπίζονται όσο πιο έγκαιρα γίνεται. Πολλά παιδιά με τέτοιες δυσκολίες τα οποία εντοπίστηκαν σε μεγάλη ηλικία έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση εξαιτίας των προβλημάτων στο σχολείο και των συσσωρευμένων απογοητεύσεων. Οι μαθησιακές δυσκολίες που δεν εντοπίζονται οδηγούν σε χαμηλότατη αυτοεκτίμηση, σχολική φοβία και άρνηση του παιδιού να πάει σχολείο, ακόμα και σε κατάθλιψη.

Αντίθετα, ένα παιδί που έχει εντοπισθεί εγκαίρως μπορεί να βοηθηθεί σημαντικά. Η θεραπεία επικεντρώνεται στις συγκεκριμένες δυσκολίες κάθε παιδιού, δίνοντάς του τρόπους και εργαλεία ώστε να τις ξεπερνά και να αρχίζει να βελτιώνεται σημαντικά και στο σχολείο. Η οικογένεια καθοδηγείται σωστά και ολοκληρωμένα ώστε να βοηθά το παιδί πιο αποτελεσματικά στο σπίτι.

Για τον εντοπισμό αυτών των δυσκολιών χρειαζόμαστε την συμβολή ενός ειδικού Σχολικού Ψυχολόγου ή Ειδικού Παιδαγωγού, με μεταπτυχιακή ειδίκευση στις Μαθησιακές Δυσκολίες. Ο ειδικός αυτός θα εξετάσει το παιδί μας με μία σειρά ειδικών διαγνωστικών εργαλείων και δοκιμασιών, θα μας ενημερώσει για την ύπαρξη κάποιας μαθησιακής δυσκολίας ή θα μας καθησυχάσει, και –εφόσον βεβαίως χρειάζεται– θα μας καθοδηγήσει σχετικά με το θεραπευτικό πρόγραμμα που θα πρέπει να ακολουθήσει το παιδί μας.

Ο Σχολικός Ψυχολόγος, εκτός των απευθείας μαθημάτων με το παιδί πρέπει:

 • να εξηγεί στους γονείς την φύση της δυσκολίας του παιδιού
 • να προτείνει τρόπους με τους οποίους μπορούν και οι γονείς να βοηθήσουν στην αποκατάσταση
 • να παρέχει ψυχολογική στήριξη τόσο στο παιδί, όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον
 • να κρατά γραμμή επικοινωνίας με το σχολείο του παιδιού και με τους δασκάλους του, ώστε να υπάρχει διαρκής ενημέρωση και να μεγιστοποιείται έτσι το θετικό αποτέλεσμα της θεραπείας.


Ο Σχολικός Ψυχολόγος αναλαμβάνει και ρόλο συμβούλου της οικογένειας, σε μια προσπάθεια να παρέχει το μέγιστο δυνατό ποσοστό αποκατάστασης μιας μαθησιακής δυσκολίας.