Δωμάτια παρακολούθησης

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Στα γραφεία μας υπάρχουν δώδεκα (12) θεραπευτικές αίθουσες ειδικά διαμορφωμένες για θεραπεία, εξοπλισμένες με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τα πιο πρωτοποριακά συστήματα διάγνωσης και αποκατάστασης. Οκτώ (8) από αυτές έχουν δωμάτια παρακολούθησης. Από αυτά τα ειδικά δωμάτια, οι οικογένειες των ατόμων με επικοινωνιακές ή μαθησιακές δυσκολίες έχουν τη δυνατότητα μέσω μονόπλευρου καθρέφτη να παρακολουθούν τις θεραπείες όταν αυτό είναι απαραίτητο. Έτσι, για παράδειγμα, διευκολύνονται οι γονείς και εξοικειώνονται ως προς τον τρόπο που πρέπει να βοηθούν το παιδί να κάνει τις ασκήσεις του στο σπίτι.