Η μαθησιακή αξιολόγηση είναι μία κατά κύριο λόγο ανιχνευτική διαδικασία. Προσπαθούμε μέσα από στοχευμένα τεστ και δοκιμασίες να καταλάβουμε το μαθησιακό προφίλ του παιδιού και να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν δυσκολίες. Σε βάθος έλεγχος γίνεται σε επόμενο χρόνο, εφόσον εντοπιστούν σημεία δυσκολίας.

Η διαδικασία πιο αναλυτικά έχει ως εξής:

Κατά την πρώτη μας συνάντηση, θα γνωριστούμε με την Επιστημονική Υπεύθυνη και τον Ειδικό Παιδαγωγό μας. Ο θεραπευτής στη συνέχεια θα απευθυνθεί στο παιδί και θα του ζητήσει να παίξουν ή/και να διαβάσουν μαζί σε μια από τις καταπληκτικές αίθουσες με τα παιχνίδια και τα βιβλία του. Το παιδί πιθανότατα θα ακολουθήσει χωρίς δυσκολία. Σε περίπτωση όμως που εκδηλώσει άγχος αποχωρισμού από εμάς, ο θεραπευτής θα προτείνει και σε έναν γονέα να τους συνοδέψει για λίγο στον χώρο.

Μετά τη είσοδο στον χώρο ο θεραπευτής θα συζητήσει λίγο με το παιδί για την καθημερινότητά του, τι του αρέσει να κάνει, πώς λένε τους φίλους του κλπ. Στη συνέχεια, θα προτείνει διάφορα παιχνίδια και σταδιακά κάποιες ανιχνευτικές δοκιμασίες (π.χ. γραφής, ανάγνωσης, κατανόησης κειμένου, αριθμητικής, μαθηματικής σκέψης). Ο τρόπος είναι πάντα ήρεμος και μέσω παιχνιδιού. Συνήθως οι ανιχνευτικές διαδικασίες στο στάδιο αυτό δεν έχουν τη μορφή τεστ που θα αγχώσει το παιδί. Σε μεγαλύτερα παιδιά, έπειτα από συζήτηση μπορεί ο θεραπευτής να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα τεστ για να λάβει ακόμα περισσότερες πληροφορίες προκειμένου να έχει μια καλύτερη εικόνα του μαθησιακού προφίλ του παιδιού.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι γονείς, η Επιστημονική Υπεύθυνη και ο Ειδικός Παιδαγωγός θα συναντηθούν για να συζητήσουν τα πρώτα ευρήματα της διαδικασίας. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί απλώς ο ειδικός να καθησυχάσει την οικογένεια και να συζητήσει τρόπους που μπορεί να ενισχυθεί το μαθησιακό προφίλ ενός παιδιού που δεν χρειάζεται θεραπευτική παρέμβαση, αλλά θα μπορούσε να επωφεληθεί από καλύτερη οργάνωση στη μελέτη. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να κρίνει απαραίτητη την έναρξη μαθησιακού προγράμματος αποκατάστασης.

Εάν κατά την ανιχνευτική διαδικασία εντοπιστούν δυσκολίες δυσλεκτικού τύπου-δυσλεξίας ή άλλης μαθησιακής δυσκολίας, ο Ειδικός Παιδαγωγός ενδέχεται να ζητήσει να γίνει πλήρης έλεγχος με χορήγηση σταθμισμένων τεστ, σε επόμενα ραντεβού.  Παραδείγματα τέτοιων τεστ είναι το Αθηνά test, το Ερωτηματολόγιο Διαπροσωπικής και Ενδοπροσωπικής Προσαρμογής (ΕΔΕΠ), τα ερωτηματολόγια ΠΑΤΕΜ (Ι-ΙV) για την Αξιολόγηση της Αυτοαντίληψης και Αυτοεκτίμησης μαθητών σχολικής ηλικίας (από Α΄ Δημοτικού έως Γ΄ Λυκείου), οι Ελληνικές Κλίμακες Αξιολόγησης της ΔΕΠΥ, τα ερωτηματολόγια Achenbach (ΣΑΕΒΑ) κ.ά.