Την ημέρα του ραντεβού

Την ημέρα του ραντεβού σας, θυμηθείτε να πάρετε μαζί σας το βιβλιάριο υγείας του παιδιού (θα το χρειαστείτε για να συμπληρώσετε σχετικές ερωτήσεις στη φόρμα ιστορικού που θα σας δοθεί) και προσπαθήστε να δώσετε χρόνο στον εαυτό σας να εξοικειωθεί με την περιοχή και να φτάσετε στο κέντρο μας χωρίς άγχος. Να θυμάστε ότι τα παιδιά διαισθάνονται το άγχος μας. Και αυτό μπορεί να επηρεάσει το επίπεδο συνεργασίας τους. Η γραμματεία μας θα σας έχει ήδη ενημερώσει να είστε στο λογοδίκτυο αρκετή ώρα πριν την έναρξη της αξιολόγησης προκειμένου να έχετε χρόνο να συμπληρώσετε κάποια πολύ σημαντικά έγγραφα.

Με την άφιξή σας στο κέντρο μας, θα σας δοθεί προς συμπλήρωση ένα αρκετά εκτενές ιστορικό (προ- και περι-γεννητικό, αναπτυξιακό, αισθητηριακό, κοινωνικό) καθώς και μία φόρμα ενημέρωσης για τον νέο νόμο περί προσωπικών δεδομένων. Μόλις ολοκληρώσετε την συμπλήρωση αυτών, είμαστε έτοιμοι για την αξιολόγησή μας.