Πώς θα κλείσετε ραντεβού Αξιολόγησης;

Αν διαβάζοντας έναν αναπτυξιακό πίνακα , σας δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι η εικόνα του παιδιού σας αποκλίνει από τα ενδεικτικά αυτά στοιχεία, καλό θα ήταν σε πρώτη φάση να μοιραστείτε τους προβληματισμούς σας με τον Παιδίατρό σας. ΄Επειτα, ανάλογα και με τις σκέψεις του Ιατρού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Λογοδίκτυο και να ζητήσετε να γίνει μία πιο στοχευμένη λογοθεραπευτική αξιολόγηση. Η γραμματεία μας θα σας ρωτήσει λίγες πληροφορίες σχετικά με το παιδί και τις μέρες/ώρες που σας εξυπηρετούν για το ραντεβού σας. Στη συνέχεια θα ενημερώσει την Επιστημονική Υπεύθυνη, η οποία με βάση τα στοιχεία που δώσατε, θα αποφασίσει με ποιον/ποιους θεραπευτές χρειάζεται να γίνει η αξιολόγηση του παιδιού. Η γραμματεία θα σας καλέσει για να οριστικοποιήσετε το ραντεβού σας. Και είστε ήδη στον δρόμο της επιτυχίας!