Η ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κατά την πρώτη μας συνάντηση, θα γνωριστούμε με την Επιστημονική Υπεύθυνη και τον λογοθεραπευτή μας. Ο θεραπευτής στη συνέχεια θα απευθυνθεί κατ’ευθείαν στο παιδάκι μας, και θα του ζητήσει να παίξουν μαζί σε μια από τις καταπληκτικές αίθουσες με τα παιχνίδια του. Το παιδί πιθανότατα θα ακολουθήσει χωρίς δυσκολία. Σε περίπτωση όμως που εκδηλώσει άγχος αποχωρισμού από εμάς, ο θεραπευτής θα προτείνει και σε έναν (αν είμαστε δύο) γονέα να τους συνοδέψει στο παιχνίδι.

Μετά τη είσοδο στον χώρο ο θεραπευτής θα προτείνει παιχνίδια με ήρεμο τρόπο. Καμία από τις ανιχνευτικές διαδικασίες στο στάδιο αυτό δεν έχει τη μορφή “άσκησης” ή τεστ που θα αγχώσει το παιδί. Ακόμα και πριν επιλεχθεί από κοινού ένα παιχνίδι, ο θεραπευτής θα αρχίσει να παρατηρεί προσεκτικά την συμπεριφορά του παιδιού στο χώρο, το αν παίρνει πρωτοβουλία επικοινωνίας, αν έχει βασικές κοινωνικές δεξιότητες. Έπειτα θα παρατηρήσει την ανταπόκριση του παιδιού στο ελεύθερο παιχνίδι, στις εντολές που του δίνονται στα πλαίσια του παιχνιδιού καθώς και την επίδοσή του σε τυχόν επιμέρους «ασκήσεις»-παιχνίδια.

Σε μεγαλύτερα παιδιά, έπειτα από συζήτηση μπορεί ο λογοθεραπευτής να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα τεστ για να λάβει ικανοποιητικό δείγμα λόγου, προκειμένου να αναλύσει το προφίλ του παιδιού και να εντοπίσει τομείς δυσκολίας και ικανότητας.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι γονείς, η Επιστημονική Υπεύθυνη και ο λογοθεραπευτής θα συναντηθούν για να συζητήσουν τα πρώτα ευρήματα της διαδικασίας. Κάποιες φορές μπορεί να δοθεί καθοδήγηση στους γονείς ως προς τα επόμενα απαραίτητα βήματα (π.χ. μία πλήρη αξιολόγηση από Αναπτυξιολόγο ή Παιδοψυχίατρο από Δημόσιο Φορέα).

Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί απλώς η θεραπευτική ομάδα να καθησυχάσει την οικογένεια και να συζητήσει τρόπους που μπορεί να ενισχυθεί το επικοινωνιακό προφίλ ή ο λόγος ενός παιδιού που δεν χρειάζεται θεραπευτική παρέμβαση, αλλά θα μπορούσε να επωφεληθεί από περισσότερο στοχευμένο παιχνίδι ή περισσότερο χρόνο με τους γονείς και λιγότερο με μία οθόνη. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να κρίνει απαραίτητη την έναρξη θεραπευτικού προγράμματος. Αν συμβεί αυτό, η Επιστημονική Υπεύθυνη θα σας ενημερώσει για τα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνετε και θα σας καθοδηγήσει σχετικά με την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε για να καλυφθούν οι απαιτούμενες θεραπείες από τον ασφαλιστικό φορέα σας.