Συνεργασίες

bioanadrasis


Στα πλαίσια της παροχής ολοκληρωμένης φροντίδας υγείας και με γνώμονα τη βέλτιστη αντιμετώπιση του κάθε ασθενούς, το Λογοδίκτυο έχει προβεί σε στρατηγική συνεργασία με το Σύγχρονο Κέντρο Φυσικοθεραπείας Βιοανάδραση (www.bioanadrasis.gr). H συνεργασία μας είναι βασισμένη στις σύγχρονες αντιλήψεις για εξειδικευμένη αντιμετώπιση ασθενών μέσω συνεργασιών των διαφορετικών ειδικοτήτων στο χώρο της υγείας. Τα ποικίλης φύσης συμπτώματα που αντιμετωπίζουν πολλοί ασθενείς και ειδικότερα εκείνοι που πάσχουν από διαταραχές του νευρικού συστήματος απαιτούν τη συνεργασία πολλών ειδικοτήτων όπως φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι κ.ά. για την πληρέστερη αποκατάσταση.

Οι φυσικοθεραπευτές του κέντρου ‘Βιοανάδραση’ και οι εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι του κέντρου ‘Λογοδίκτυο’ έχουν δημιουργήσει μία πλήρως οργανωμένη ομάδα με στόχο την κάλυψη των προαναφερόμενων αναγκών στο χώρο της αποκατάστασης.