-

Κατά την πρώτη μας συνάντηση, θα γνωριστούμε με την Επιστημονική Υπεύθυνη και τον εργοθεραπευτή μας. Ο θεραπευτής στη συνέχεια θα απευθυνθεί κατ’ευθείαν στο παιδάκι μας, και θα του ζητήσει να παίξουν μαζί σε μια από τις καταπληκτικές αίθουσες με τα παιχνίδια του. Το παιδί πιθανότατα θα ακολουθήσει χωρίς δυσκολία. Σε περίπτωση όμως που εκδηλώσει άγχος αποχωρισμού από εμάς, ο θεραπευτής θα προτείνει και σε έναν (αν είμαστε δύο) γονέα να τους συνοδέψει στο παιχνίδι. Μετά τη είσοδο στον χώρο ο εργοθεραπευτής θα προτείνει παιχνίδια και θα αφήσει το παιδί να εξερευνήσει την αίθουσα και τον εξοπλισμό (κούνια, τσουλήθρα κ.λπ.).

Η ανιχνευτική διαδικασία στο στάδιο αυτό δεν έχει συχνά τη μορφή “άσκησης” ή τεστ που θα αγχώσει το παιδί, αν και συνήθως θα ζητηθεί από το παιδί να κάνει κάτι (π.χ. πηδηματάκια, κουτσό). Ο εργοθεραπευτής, ακόμα και πριν επιλεχθεί από το παιδί κάποιο παιχνίδι, θα αρχίσει να παρατηρεί προσεκτικά την συμπεριφορά του στο χώρο, το αν παίρνει πρωτοβουλία επικοινωνίας, αν έχει βασικές κοινωνικές δεξιότητες. Έπειτα θα παρατηρήσει την ανταπόκριση του παιδιού στο ελεύθερο παιχνίδι, στις εντολές που του δίνονται καθώς και την επίδοσή του σε επιμέρους “ασκήσεις”-παιχνίδια κ.λπ.

Σε μεγαλύτερα παιδιά, έπειτα από συζήτηση μπορεί ο εργοθεραπευτής να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα τεστ για να λάβει ικανοποιητικό δείγμα (π.χ. γραφοκινητικότητας–“ζωγράφισέ μου ένα σπίτι”, “γράψε μου το όνομά σου”) προκειμένου να αναλύσει το προφίλ του παιδιού και να εντοπίσει τομείς δυσκολίας και ικανότητας.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι γονείς, η Επιστημονική Υπεύθυνη και ο εργοθεραπευτής θα συναντηθούν για να συζητήσουν τα πρώτα ευρήματα της διαδικασίας. Κάποιες φορές μπορεί να δοθεί καθοδήγηση στους γονείς ως προς τα επόμενα απαραίτητα βήματα (π.χ. μία πλήρη αξιολόγηση από Αναπτυξιολόγο ή Παιδοψυχίατρο από Δημόσιο Φορέα). Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί απλώς η θεραπευτική ομάδα να καθησυχάσει την οικογένεια και να συζητήσει τρόπους που μπορεί να ενισχυθεί π.χ. η κίνηση ενός παιδιού που δεν χρειάζεται θεραπευτική παρέμβαση, αλλά θα μπορούσε να επωφεληθεί από περισσότερο στοχευμένο παιχνίδι. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να κρίνει απαραίτητη την έναρξη θεραπευτικού προγράμματος.