Δωμάτια παρακολούθησης

Στα γραφεία μας υπάρχουν δώδεκα (12) θεραπευτικές αίθουσες ειδικά διαμορφωμένες για θεραπεία, με άρτιο εξοπλισμό και τεράστια γκάμα υλικών. Οι οκτώ (8) από αυτές έχουν δωμάτια παρακολούθησης. Από αυτά τα ειδικά δωμάτια, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα μέσω μεγάλου μονόπλευρου καθρέφτη να παρακολουθούν τις θεραπείες όταν αυτό είναι απαραίτητο.

Ο σημαντικότερος ρόλος των ειδικών αυτών δωματίων είναι να διευκολύνει τον θεραπευτή στο να δείξει μία άσκηση ή μία επιθυμητή συμπεριφορά στον γονέα προκειμένου να βοηθήσει το παιδί πιο αποτελεσματικά στο σπίτι. Η παρακολούθηση διέπεται από αυστηρούς κανόνες. Για παράδειγμα, απαγορεύεται αυστηρά η παρακολούθηση από αδελφάκια ή από συγγενείς που δεν έχουν συχνή επαφή με το παιδί ή ρόλο στην ανατροφή του. Σε κάθε περίπτωση, ο θεραπευτής αποφασίζει πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για παρακολούθηση και ενημερώνει τον γονέα.